Carta Arquebisbe 8 novembre 2023. 40 aniversari de Juniors MD (valencià)