Carta Arquebisbe 29 març 2023. El misteri de la creu (valencià)