Carta Arquebisbe 27 setembre 2023. Temps de creació 2023 (valencià)