Carta Arquebisbe 21 juny 2023. Ordenacions sacerdotals (valencià)