Carta Arquebisbe 15 novembre 2023. No apartes el teu rostre del pobre (valencià)