Carta Arquebisbe 12 juliol 2023. Jornada Mundial de la Joventut (valencià)